Energijas taupisana

Darbību kontrole ir ļoti svarīga lieta praktiski katrā nozarē, daudzās mājās vai uzņēmumos. Slēdžus un strāvas slēdžus piedāvā daudzi ražotāji. Katrs no viņiem vēlas pārliecināties, ka viņa piedāvātās sistēmas ir tikpat pilnīgas un pielāgotas dažādām formām.

Strāvas slēdžu galvenās priekšrocības, bez šaubām, var ietvert mazu izmēru, nesarežģītu uzstādīšanas un lietošanas procedūru, bet, galvenais, ļoti plašo izvēli, ja runa ir par papildu aprīkojumu.

Strāvas slēdzis ir trauks, kas notiek tur, kur pilnvarām ir daudz bagātīgu skaitļu. Viņa pamata vingrinājums ir citu elektrisko ierīču aizsardzības nodrošināšana pret iespējamās pārslodzes vai īssavienojuma sekām. Tas sāk un beidzot kontrolē enerģijas izplatību elektriskajā konstrukcijā.

Strāvas slēdžu pamata sadalījumā ietilpst zemsprieguma, vidēja sprieguma un augstsprieguma slēdži. Raksturīga zemsprieguma slēdžu iezīme ir darba spriegums, kas mazāks par 1000 V, un to visizplatītākā situācija ir kontakti ar loka iedarbināšanu. Vidēja sprieguma strāvas slēdži parasti nodrošina 10 000 izslēgšanu.

Ja ir nepieciešami augstsprieguma strāvas slēdži, tie tiek izgatavoti divās tehnoloģijās: mirušajā un dzīvajā. Izpildes metode ietekmē klints strāvas slēdža struktūrā, bet arī tās mehānisko spēku. Slēdži, kas izgatavoti mirušo cisternu tehnoloģijā, rada daudz lielāku spēku, kas saistīts ar daudz plašāku slēdža stabilitāti. Augstsprieguma slēdži parasti tiek kvalificēti loka dzēšanas metodes dēļ.