Iemaksas un pensijas atlaisanas pabalsta nodoklis

Parasti izmanto personāla garīgo saīsni, savukārt algu ņem uz vispārējo darbu, kas saistīts ar noteiktā birojā nodarbināto personu norēķiniem. Uzņēmumu vadītāji pieprasa atbildību par likumā noteiktajām saistībām, kas izriet no viņu darba devēja darba, jo viņu neievērošana var radīt bīstamas sekas arī no Nodokļu biroja, kā arī no sociālā nodrošinājuma veikala. Darba devējs kā persona, kas izmanto lielu iemaksu maksātāja funkciju, kas nozīmē, ka viņam ir pienākums par saviem viesiem samaksāt vajadzīgās iemaksu summas ZUS. Šīs veselības iemaksas jāveic neatkarīgi no apdrošināšanas īpašumtiesību apjoma vai veida, savukārt sociālo iemaksu veikšana ir pakļauta noteiktiem ierobežojumiem. Uzņēmuma īpašniekam jāiesniedz apdrošināšanas prasība, iesniedzot oficiālu veidlapu ZUS 7 dienu laikā no nodarbinātības dienas, t.i., sākot no brīža, kad rodas apdrošināšanas saistības. Klasiska darba līguma gadījumā ir jāveic visu sociālo iemaksu veikšana, un darbības līguma gadījumā obligātas ir tikai pensijas un invaliditātes pensijas iemaksas (iespējams, arī nelaimes gadījumu iemaksas.

Personāls, no otras puses, atalgojumu gadījumos, kad darbinieki ir studenti, izceļas ar to, ka vecuma un invaliditātes pensijas iemaksas ir brīvprātīgas un nav nosacījumu par nelaimes gadījumu un slimības apdrošināšanu. Ir vērts pieminēt, ka uzņēmējs maksā veselības un sociālās iemaksas ZUS un par sevi, un personas, kas vienlaikus nopelna profesiju un ienes pašreizējo iestādi, pienākums ir maksāt tikai veselības iemaksas. Ir alternatīvs risinājums darbinieku pieņemšanai, un ir personāla un algu izmaksu ārpakalpojumi. Tas nozīmē atteikšanos no personāla tiešas nodarbinātības un ārējas palīdzības saņemšanas no uzņēmuma, kas nodarbojas ar personālu, kā arī no algas un visām saistībām, kas saistītas ar tās pavadīšanu.